Confirmation
Send OTP by mobile. Send OTP by email.
Enter OTP code.
           
Brihaspati Parivar membership free.
OR
Manually
Brihaspati parivar ke sadasyo ko suvidhaye

1) Brihaspati bhagwan ki puja karne or manne wale hi sadasya bane.
2) Rozana subah sadasyo ke liea mandir may Brihaspati bhagwan se sukh shanti, sukh samridhi ke liea havan avm pujan kiya jata hai.
3) Guru poornima, Guru pushaya nakshatra or mandir ke sthapna diwas par Brihaspati bhagwan ke maha abhishek may sadasyo ki taraf se abhishek kiya jata hai.


Mandir Opening Timings

Monday          6AM - 9PM
Tuesday        6AM - 9PM
Wednesday    6AM - 9PM
Thrusday       6AM - 10PM
Friday          6AM - 9PM
Saturday       6AM - 9PM
Sunday          6AM - 9PM

Facebook Brihaspati Dham
Whatsapp Brihaspati Dham
Call Brihaspati Dham
Email Brihaspati Dham
Youtube Brihaspati Dham
FAQ || Terms & Conditions || Downloads
copyright @ 2019-2020 Brihaspati Dham