Confirmation
Send OTP by mobile. Send OTP by email.
Enter OTP code.
           
Brihaspati Parivar membership free.
OR
Manually
Brihaspati parivar ke sadasyo ko suvidhaye

1) Brihaspati bhagwan ki puja karne or manne wale hi sadasya bane.
2) Rozana subah sadasyo ke liea mandir may Brihaspati bhagwan se sukh shanti, sukh samridhi ke liea havan avm pujan kiya jata hai.
3) Guru poornima, Guru pushaya nakshatra or mandir ke sthapna diwas par Brihaspati bhagwan ke maha abhishek may sadasyo ki taraf se abhishek kiya jata hai.