Read Brihaspati Katha for Brihaspativar Vrat, Brihaspati Mandir
brihaspati banner

Pooja avem vrat kaise kare? How to do Brihaspati Katha?

 

Shri dev guru Brihaspati ji ka vrat va pujan brihaspativar ko kiya jata hai. Brihaspati vrat wale din, ek hi samay bhojan graham karna chahiea. Bhojan may peele rang ki khadya samagri hi upyog may leni chahiea. Vrat wale din peele vastra pahne, bhagwan ko peele rang ke fal ya fool chadaye va peele chandan ka prayog kare. Shradha poorvak Brihaspati ji ka poojan kare va katha kare. Issay Brihaspati dev prassan hotay hain tatha manokamnaye poorna hoti hain. Pooja ke paschyat kele ke vrach(tree) may jal arpan kare tatha Brihaspati ji se manokamna poorti hetu prarthna kare.

 

Download Brihaspati Katha


Mandir Opening Timings

Monday          6AM - 9PM
Tuesday        6AM - 9PM
Wednesday    6AM - 9PM
Thrusday       6AM - 10PM
Friday          6AM - 9PM
Saturday       6AM - 9PM
Sunday          6AM - 9PM

Facebook Brihaspati Dham
Whatsapp Brihaspati Dham
Call Brihaspati Dham
Email Brihaspati Dham
Youtube Brihaspati Dham
Instagram Brihaspati Dham
Pinterest Brihaspati Dham
FAQ || Terms & Conditions || Downloads || Media || Events
copyright © 2021 Brihaspati Dham. All Rights Reserved.