brihaspati banner

Brihaspati Dev Mandir Seva Samiti

Events that take place in Brihaspati Dev Mandir like Paatotsav (Inaugration Day), Posh Bada Prasadi, Annakut etc are managed and operated by the members of Seva Samiti (Volunteers). And one of the most important aim of Brihaspati Dham Mandir Seva Samiti Members is to spread the knowledge and ideologies of Dev Guru Brihaspati and Brihaspati Dham Mandir around the world.

 

Current Seva Samiti Members:

1. Vandana Rathore - New Jersey, USA

2. Shri Bhagwan Sahaye Nitharwal - Jaipur

3. Shri Shrinivas Kulkarni - Mumbai

4. Smt. Manju Gaadi - Delhi

5. Shri Ashish Maheshwari - Jaipur

6. Gajendra Chuphal - Greater Noida

7. Shri Yogesh Arora - Idaho, USA

8. Shri Ram Kumar Morvani - Jaipur

9. Shri Shubham Singh Rajpurohit - Ahmedabad

10. Shri Mohan Singh Tanwar - Jaipur

11. Shri Ramesh Patodi - Jaipur

12. Shri Jitendra Vijayvargiya - Alwar

13. Shri Sunil Kumar Bilonia - Jaipur

14. Shri Sandeep Jindal - Panipat

15. Smt. Preeti Agarwal - Jaipur

16. Shri Kishan Singh Rathore - Jaipur

17. Acharya Rajeev Bharti - Delhi

18. Shri Rakesh Sharma - Jaipur

19. Smt. Laxmi Garg - Delhi

20. Smt. Sasmita Sahoo - New Jersey, USA

21. Shri Yogendra Sharma - Gurgaon

22. Shri Tarun Kanjolia - Bharatpur

23. Shri Puneet Singhal - Jaipur

24. Shri Vinod Dayal - Noida

25. Smt. Parul Khanna - New Delhi

26. Shri Deep Patel - New Jersey, USA

27. Shri Chandranshu Srivastava - Noida

 

 

If you wish to become a member of Seva Samiti, contact Brihaspati Dham mandir.


Mandir Opening Timings

Monday          6AM - 9PM
Tuesday        6AM - 9PM
Wednesday    6AM - 9PM
Thrusday       6AM - 10PM
Friday          6AM - 9PM
Saturday       6AM - 9PM
Sunday          6AM - 9PM

Facebook Brihaspati Dham
Whatsapp Brihaspati Dham
Call Brihaspati Dham
Email Brihaspati Dham
Youtube Brihaspati Dham
Instagram Brihaspati Dham
Pinterest Brihaspati Dham
FAQ || Terms & Conditions || Downloads || Media || Events
copyright @ 2019-2020 Brihaspati Dham