Brihaspati bhajans | brihaspati mandir Jaipur
brihaspati banner

Guru Brihaspati Bhajans

Brihaspati Ki Param Kripa By Usha Mangeshkar

 

Brihaspati Hai Param Guru By Rajendra Jain


Suracharya Shri Dev Guru Brihaspati By Rajendra Jain


BRAHASPATI HAI PARAM GURU | Brihaspati Bhajan

 


Mandir Opening Timings

Monday          6AM - 9PM
Tuesday        6AM - 9PM
Wednesday    6AM - 9PM
Thrusday       6AM - 10PM
Friday          6AM - 9PM
Saturday       6AM - 9PM
Sunday          6AM - 9PM

Facebook Brihaspati Dham
Whatsapp Brihaspati Dham
Call Brihaspati Dham
Email Brihaspati Dham
Youtube Brihaspati Dham
Instagram Brihaspati Dham
Pinterest Brihaspati Dham
FAQ || Terms & Conditions || Downloads || Media || Events
copyright © 2021 Brihaspati Dham. All Rights Reserved.